โฟม วัสดุทางเลือกเพื่องานก่อสร้าง

โดย bangkokbiznews.com คอลัมน์ eureka  On Mar 14,2013

จากจุดอ่อนสู่จุดแข็ง เมื่อ "โฟม" กลายเป็นวัสดุทางเลือกเพื่องานก่อสร้าง
กลไกสำคัญ ในการพลิกจากผู้ที่เสียเปรียบให้กลายเป็นผู้ที่ได้เปรียบ ถ้ารู้วิธีปรับเหมือนอย่างกลุ่มบริษัทโปลิโฟมผู้นำใน อุตสาหกรรมโฟม EPS(Expanded Polystyrene Foam) มากว่า 40ปีพยายามคิดค้นนวัตกรรม "โฟม"เพื่องานก่อสร้างให้เป็นจุดขายที่ยั่งยืนและตอบโจทย์การตลาดสีเขียว         
Read more...
'โฟม'มีดีกว่าที่คิด

เมื่อ "ดีไซน์+เทคโนโลยี" พลิกโฉมให้โฟมกลายเป็นวัสดุก่อสร้างที่ La Toscana เปิดโอกาสให้พ้นข้อกล่าวหาวัสดุทำร้ายโลก

Readmore...
โฟม วัสดุทางเลือกเพื่อนวัตกรรมการก่อสร้าง

จัดขึ้นระหว่างทีมงานโยธาโฟม และ Material Connexion ในวันศุกร์ ที่ 8 ก.พ. 56 ห้องออดิทอเรียม ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC

Read more...
โยธาโฟม ลงไทยรัฐ ในคอลัมน์ "แม่ทองต่อ พ่อประหยัด"


Read more..
.
Foamcrete เข้าสู่ระบบ Material Connexion

Foamcrete ได้เข้าสู่ระบบ Material Connexion จาก Head office (Material Connexion New York – U.S.A)

Read more...
alt